About Us

ประวัติความเป็นมาของแบรนด์

แบรนด์ ZingHa มุ่งมั่นที่จะจัดทำบุหรี่ไฟฟ้าที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพของทุกคนและพัฒนาให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ประสบการณ์

นิยามและวิสัยทัศน์ใหม่ของบุหรี่ไฟฟ้าแบรนด์ZingHa คือเราอยากให้ผู้ใช้ได้ประสบการณ์และคุณประโยชน์สูงสุดเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกๆคน โดยเราจะใช้มาตรฐานสูงสุดเพื่อจัดหาสินค้าที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าและทางเราหวังว่าอยากจะเห็นลูกค้าทุกท่านได้ประสบการณ์และความทันสมัยจากผลิตภัณฑ์ของเราเท่าที่จะทำได้

การรับผิดชอบหน้าที่

หน้าที่และความรับผิดชอบของแบรนZingHa คือต้องการสร้างผลิตภัณฑ์และวัสดุที่มีคุณภาพดี ประสิทธิภาพสูง ต่อผู้บริโภค สามารถเชื่อถือได้เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบปัญหากับการเลิกบุหรี่

ZingHa Pod หรือบุหรี่ไฟฟ้าของเราได้รับการออกแบบโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลัก ซึ่งทางแบรนด์อยากที่จะให้ลูกค้ารู้สึกอารมณ์ดีและผ่อนคลายเวลาใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา ซึ่งทางเรามั่นใจและการันตีในผลิตภัณฑ์ของเราเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานที่ดีมากกว่าผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งแน่นอน

ความเป็นผู้นำ

ทางแบรนด์เราจะทำอย่างดีที่สุดเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเพื่อแบ่งปันกับคนทั่วโลก